3-6 Yaş

Montessori müfredatı beş alanı kapsar:

  1. Günlük Yaşam: Bu alan çocukların, koordinasyon, konsantrasyon, ve bağımsızlık gelişimini kapsar. Bunlar öz bakım, çevre bakımı, zarafet ve nezaket kurallarıdır.
  2. Duyusal Alan: Montessori eğitimi için tasarlanmış duyusal malzemelerin kullanımı ile, çocukların duyusal algılamaları gelişimi düzenlenir. Çünkü çocuklar çevrelerindeki dünyayı duyusal izlenimlerini geliştirerek öğrenirler.
  3. Dil: Çocuklar İngilizce’yi oluşturan çeşitli fonetik bileşenlere sınıf içindeki dil materyalleri ve onları kullanmayı bilen ana dili İngilizce olan öğretmenlerle maruz kalmaktadır. Okuma becerilerini onlar için hazırlanmış somut dil materyallerini kullanarak geliştirebilirler.
  4. Matematik: Matematik çalışmalarında öncelikle çocuklarda “düzen duygusu” nu oluşturmanın önemi vurgulanmıştır. Yönlendirici malzemeler kullanarak, çocukların soyut matematiksel kavramları daha net somutlaştırması ve matematiksel fikirleri daha kolay keşfetmesi amaçlanır.
  5. Kültürel Çalışmalar ve Bilim: Bu alanda çocukların çevreleri ve yaşadıkları dünya hakkında bilgi edinmeleri sağlanır. Amaç, onları dünyanın doğal yapısını ve dünya toplumlarını keşfetmek için gerekli becerilerle donatmak ve merakını teşvik etmektir.
X